Velkommen til vår nye kommune!

Sammen skal vi bygge en ny kommune og 1. januar 2020 står den klar.

Nå står vi på startstreken og her kan du følge arbeidet underveis.

Arbeidet ledes av fellesnemnda, som består av politikere fra de tre kommunene. De hadde sitt første møte 10. oktober 2017 og du finner sakslisten i møtekalender under.

Siden er under utvikling.

Video fra møter i Fellesnemnda

Vi sender fra alle møter i fellesnemnda direkte. Du kan se tidligere sendinger ved å besøke KommuneTV-løsningen.


Siste nyheter fra nyhetsarkivet